עדשות מגע

עדשות סמי סקלרליות

Semi Scleral Lenses

עדשות לאורתוקרטולוגיה

Ortho-K

עדשות

MiSight 1 day

עדשות לקרטוקונוס וקרניות אי-רגולריות

Keratoconus & Irregular Cornea

עדשות טיפוליות

Therapeutic Lenses: Cosmetic, Baby Lenses, Albino

עדשות בהתאמה אישית

Custom Made Lenses: Soft Toric, Multifocal, RGP

תמיסות ואביזרים

Solution & Accessories