מוסמכים להתאמת פתרונות לניהול קוצר ראיה אצל ילדים ונוער עם משפחת

משקפיים ועדשות מגע יומיות שנבדקו והוכחו מחקרית